Ajit WebTV

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ, ਉਸ਼ਟਰ ਆਸਨ - ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ

14-07-2019

ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ 'ਹੱਲ ਆਸਨ'

07-07-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ - ਵਪ੍ਰੀਤਕਰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਆਸਨ

30-06-2019

ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੇ ਥਾਈਰਾਇਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 'ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ'

21-06-2019

ਯੋਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ

21-06-2019

ਕੌਮਾਂਤਰੀ 'ਯੋਗ ਦਿਵਸ' 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਅਮੁੱਲ ਦਾਤ ਹੈ 'ਯੋਗਾ'

09-06-2019

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਤਿਤਲੀ ਆਸਣ'

02-06-2019

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਲਾਜ 'ਸ਼ਸ਼ਕ ਆਸਨ'

26-05-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ - ਅਰਧ ਮਤਸਿਆ ਇੰਦਰ ਆਸਨ

12-05-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ-ਪਸ਼ੂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਸਣ

05-05-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ : ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਵਕਰ ਆਸਨ'

21-04-2019

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ : ਕਮਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਸੁਪਤ ਬਜਰ ਆਸਨ'

17-03-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ'

10-03-2019

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਪਾਦ ਅੰਗੁਸ਼ਠ ਆਸਨ'

03-03-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ' : ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

24-02-2019

'ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ' ਤਹਿਤ ਸਿੱਖੋ 'ਅਗਨੀ ਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ'

17-02-2019

ਲਕਵੇ ਦਾ ਰਾਮ ਬਾਣ ਇਲਾਜ- ਸਿੰਘ ਆਸਨ

27-01-2019

ਖਾਣੇ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ 'ਮਤੱਸਅ ਆਸਣ'

20-01-2019

ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਇਲਾਜ-ਨਟਰਾਜ ਆਸਣ

16-01-2019

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ 'ਸੇਤੂ ਬੰਧ ਆਸਣ'

06-01-2019

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਵੇਖੋ 'ਕਟੀ ਚੱਕਰ' ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ
Show more