Ajit WebTV

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 29 ਨਵੰਬਰ 2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ( ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ )

21-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2020

20-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2020

19-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2020

18-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ 2020

17-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ 2020

16-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2020

15-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2020

14-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2020

13-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2020

12-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2020

11-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2020

10-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2020

09-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2020

08-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2020

07-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2020

06-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2020

05-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2020

04-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ 2020

03-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2020

02-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2020
Show more