ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੱਖੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਰਾਥਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੱਖੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ