ਇਰਾਕ 'ਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ਇਰਾਕ 'ਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ