Ajit WebTV

[ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ]

14-10-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ 'ਪਾਦ ਉਥਾਨ ਆਸਣ' ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

07-10-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਦੇਖੇ 'ਮਕਰ' ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

30-09-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ ਨਾਰਾਇਣ ਆਸਨ ਦਾ ਢੰਗ

23-09-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ' ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ ਪਵਨ ਮੁਕਤ ਆਸਣ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ

16-09-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖੋ 'ਮੰਡੋਕ' ਆਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ

02-09-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ -ਭਾਗ 5

26-08-2018

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ -ਭਾਗ 4

19-08-2018

" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ -ਭਾਗ 3"

12-08-2018

" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ -ਭਾਗ 2"

05-08-2018

" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ -ਭਾਗ 1"
Show more