Ajit WebTV

[ ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ ]

18-10-2020

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ : ਥਾਇਰਾਈਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ, ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਓ ਸਮਾਧਾਨ

20-09-2020

ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਮਹਾਬੰਧ ਯੋਗ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਜ

13-09-2020

ਪੇਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਰੋ ਉੱਡੀਯਾਨ ਬੰਧ

06-09-2020

ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰੋ ਮੂਲ ਬੰਧ ਆਸਨ

30-08-2020

ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਬੰਧ

09-08-2020

ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਅਨੂਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਨਾੜੀ ਸੋਧਨ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

02-08-2020

ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਰਾਮਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

26-07-2020

ਥਾਇਰਾਇਡ,ਗਲੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਉੱਜਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

19-07-2020

ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਲਚਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ 'ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ'

12-07-2020

ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ ਇਹ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

05-07-2020

ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਸਤਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਕਪਾਲ ਭਾਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ'

28-06-2020

ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਸਤ੍ਰਿਕਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

21-06-2020

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੋਗ

05-04-2020

ਸਰਵਾਇਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗਿਕ ਇਲਾਜ

29-03-2020

ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਕਮਰ  ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਗਤੀਆਤਮਕ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 

22-03-2020

ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਗਤੀਆਤਮਕ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

15-03-2020

ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤਿਆਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

23-02-2020

ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੋਗ

16-02-2020

ਵੱਖੀ ਭਾਰ ਲੇਟ ਕੇ ਕਰੋ ਇਹ ਯੋਗ ,ਭਜਾਏਗਾ ਰੋਗ

09-02-2020

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ-ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਯੋਗ ਆਸਨ
Show more