Ajit WebTV

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 9 ਜੂਨ 2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ( ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ )

23-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 22 ਅਗਸਤ 2019

22-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 21 ਅਗਸਤ 2019

21-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 20 ਅਗਸਤ 2019

20-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 19 ਅਗਸਤ 2019

19-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 18 ਅਗਸਤ 2019

18-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 17 ਅਗਸਤ 2019

17-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 16 ਅਗਸਤ 2019

15-08-2019

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ

15-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 14 ਅਗਸਤ 2019

14-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 13 ਅਗਸਤ 2019

13-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 12 ਅਗਸਤ 2019

12-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 11 ਅਗਸਤ 2019

11-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 10 ਅਗਸਤ 2019

10-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 9 ਅਗਸਤ 2019

09-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 8 ਅਗਸਤ 2019

08-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 7 ਅਗਸਤ 2019

07-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 6 ਅਗਸਤ 2019

06-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 5 ਅਗਸਤ 2019

05-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 4 ਅਗਸਤ 2019

04-08-2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 3 ਅਗਸਤ 2019
Show more