Ajit WebTV

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ, 8 ਅਗਸਤ 2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ( ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ )

29-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2020

28-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2020

26-01-2020

#AjitNewsBulletin : ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਦਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ,ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ

26-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2020

25-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ 2020

24-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ 2020

23-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2020

22-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ 2020

21-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2020

20-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2020

19-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2020

18-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ 2020

17-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ 2020

16-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2020

15-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2020

14-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2020

13-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 12 ਜਨਵਰੀ 2020

12-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ 2020

11-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2020

10-01-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2020
Show more