Ajit WebTV

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 07 ਨਵੰਬਰ 2019

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ( ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ )

06-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 5 ਜੂਨ, 2020

05-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 4 ਜੂਨ, 2020

04-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 3 ਜੂਨ, 2020

03-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 2 ਜੂਨ, 2020

02-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 1 ਜੂਨ, 2020

01-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 31 ਮਈ, 2020

31-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 30 ਮਈ, 2020

30-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 29 ਮਈ, 2020

29-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 28 ਮਈ, 2020

28-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 27 ਮਈ, 2020

27-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 26 ਮਈ, 2020

26-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 25 ਮਈ, 2020

25-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 24 ਮਈ, 2020

24-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 23 ਮਈ, 2020

23-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 22 ਮਈ, 2020

22-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 21 ਮਈ, 2020

21-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 20 ਮਈ, 2020

20-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 19 ਮਈ, 2020

19-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 18 ਮਈ, 2020

18-05-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 17 ਮਈ, 2020
Show more