Ajit WebTV

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 26 ਜੂਨ, 2020

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ( ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ )

04-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ, 2020

03-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ, 2020

02-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020

01-07-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 30 ਜੂਨ, 2020

30-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 29 ਜੂਨ, 2020

29-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 28 ਜੂਨ, 2020

28-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 27 ਜੂਨ, 2020

26-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 25 ਜੂਨ, 2020

25-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 24 ਜੂਨ, 2020

24-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 23 ਜੂਨ, 2020

23-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 22 ਜੂਨ, 2020

22-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 21 ਜੂਨ, 2020

21-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 20 ਜੂਨ, 2020

20-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 19 ਜੂਨ, 2020

19-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 18 ਜੂਨ, 2020

19-06-2020

ਤਪਾ 'ਚ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਵੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਖ਼ਬਰਾਂ

18-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 17 ਜੂਨ, 2020

17-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 16 ਜੂਨ, 2020

16-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 15 ਜੂਨ, 2020

15-06-2020

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 14 ਜੂਨ, 2020
Show more