Ajit WebTV

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 31 ਅਗਸਤ, 2021

ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ( ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ )

20-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

19-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

18-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

17-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

16-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

15-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

14-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

13-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

12-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

11-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

10-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

09-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

08-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

07-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

06-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

05-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

04-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

03-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

02-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

01-10-2021

ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021
Show more