Ajit WebTV

ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਕੇ, ਮਸਤਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਕਪਾਲ ਭਾਤੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ'

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ

04-07-2021

ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਕਰੋ ਵੀਰ ਆਸਨ

27-06-2021

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਆਸਨ

21-06-2021

ਸੱਤਵੇਂ ਯੋਗ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਓ ਪ੍ਰਣ

13-12-2020

ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਵਜਰ ਆਸਨ

06-12-2020

ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਯੋਗ -ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਉਲਟੇ ਲੇਟ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਭਾਗ -2)

29-11-2020

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ

13-11-2020

ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਾਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੋਕਸ਼ਾ ਯੋਗ

08-11-2020

ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁਧੀ ਲਈ ਕਰੋ ਪਰੋਕਸ਼ਾ ਧਿਆਨ

01-11-2020

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਓ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ

25-10-2020

ਮਨ ਨੂੰ ਤਣਾਅਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋ ਤ੍ਰਾਟਕ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆ

18-10-2020

ਯੋਗ ਭਜਾਏ ਰੋਗ : ਥਾਇਰਾਈਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ, ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਓ ਸਮਾਧਾਨ

20-09-2020

ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਮਹਾਬੰਧ ਯੋਗ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਜ

13-09-2020

ਪੇਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਰੋ ਉੱਡੀਯਾਨ ਬੰਧ

06-09-2020

ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰੋ ਮੂਲ ਬੰਧ ਆਸਨ

30-08-2020

ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਬੰਧ

09-08-2020

ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਅਨੂਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਨਾੜੀ ਸੋਧਨ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

02-08-2020

ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਰਾਮਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

26-07-2020

ਥਾਇਰਾਇਡ,ਗਲੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਸ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਉੱਜਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ

19-07-2020

ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਲਚਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ 'ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ'

12-07-2020

ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ ਇਹ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ
Show more